• Domů
 • Blog
 • Vše o mzdovém průzkumu Pay-Fair

Vše o mzdovém průzkumu Pay-Fair

12. 03. 2024 Redakce Executivejob

Vše, co jste potřebovali vědět o novém průzkumu odměňování Pay-Fair. Executivejob.cz společně s Vissto Solutions připravují komplexní průzkum odměňování s názvem Pay-fair.cz, který se bude zaměřovat na hodnocení všech firemních pozic. Zapojte se mezi prvními 50 a získáte 50% slevu na nákup (pokud se rozhodnete průzkum pořídit) kompletních dat o mzdách, bonusech a benefitech. Kromě toho od nás zdarma získáte grading všech pozic, popisy a kategorizaci všech rolí ve firmě a data interní parity pozic.

Po úspěšné realizaci manažerského průzkumu EXESS v letech 2021-2023 jsme se rozhodli udělat další zásadní krok. Pro rok 2024 pro Vás připravujeme komplexní průzkum odměňování s názvem Pay-fair.cz, který se bude zaměřovat na hodnocení všech firemních pozic (nejen těch manažerských).

Chcete mít možnost zapojit se mezi prvními a získat zvýhodněné podmínky? Zaregistrujte se předběžně do prvního běhu 50 firem.

Zapojením se do průzkumu mezi prvními 100 získáte:

 1. Zdarma grading všech pozic ve Vaší firmě
 2. Zdarma popisy a kategorizaci všech rolí ve firmě včetně kompetenčních modelů a požadavků na výkon pozic, které se hodí při inzerci pozice, ale také pokud jde o nastavení transparentního odměňování v souladu s Evropskou směrnicí
 3. Zdarma data interní parity pozic ve Vaší firmě (důležité pro soulad EU směrnicí)
 4. Možnost podílet se na nastavení sledovaných hodnot, která Vám v současnosti chybí u jiných zdrojů
 5. Jednoduchý nástroj na zařazení pozic a následnou práci s daty, se kterým Vás naučíme pracovat
 6. Možnost využít slevu 50 % na kompletní tržní data z průzkumu (Vaše cena tedy bude 30.000 Kč), pokud se rozhodnete si jej pořídit
 7. Před nákupem dat s Vámi probereme objem nasbíraných dat ve Vašem odvětví či lokalitě, abyste měli jistotu, že nakupujete relevantní data

Co je dobré vědět?

 • Minimální časová zátěž zapojení do průzkumu - díky metodologii a využívaným technologiím pro Vás časová zátěž účasti v průzkumu bude na úrovni jednotek hodin.
 • Pokud by Vás průzkum zaujal a napadl Vás někdo další z oboru, kdo by se ho chtěl zúčastnit, sdílejte tuto možnost s ostatními, čím více bude zapojených, tím přesnější budou data pro Vás.

Jdete do toho s námi? Vyplňte formulář a ozveme se Vám.

Časté dotazy:

Do jakého detailu pozic, úrovni řízení apod. vaše průzkumy sahají?

Od roku 2021 realizujeme průzkum manažerského odměňování, kde se věnujeme odměňování středního, vyššího a executivního managementu v ČR. Tyto průzkumy pokrývají celou manažerskou populaci (s výjimkou úrovní výrobních mistrů a dalších funkčních koordinačních pozic). Členění průzkumů je připraveno v řezech po odvětvích, funkčních skupinách, velikostech společnosti a regionech.

Pro rok 2024 chystáme nový průzkum Pay-Fair, který bude pokrývat celou populaci zaměstnanců ve firmách (specialistické i manažerské populace). Přesná struktura a pokrytí pozic v rámci průzkumu bude vycházet ze struktury zapojených společností, kterou zatím nejsme schopni již nyní garantovat. Strukturu zapojených společností (odvětví, velikosti a typ firem, regiony) budeme samozřejmě vědět před samotným spuštěním sběru dat. Můžeme Vám ji tedy upřesnit či potvrdit před tím, než vlastní průzkum zahájíme.

Aktuálně poptáváme zájemce o vstup do průzkumu tak, abychom mohli tyto podklady pro všechny zapojené zájemce připravit a s dostatečným předstihem je komunikovat. V každém případě se budeme snažit pro všechny zapojené připravit relevantní vzorek firem ze srovnatelných odvětví a srovnatelných typů firem. Pokud bychom před spuštění sběru dat neměli relevantní vzorek pro Vaši společnost, informovali bychom Vás o tom a domluvili bychom se, zda je pro Vás účast v průzkumu i tak relevantní či ne.

Jak bude probíhat grading pozic a jaká bude jeho časová náročnost?

Uvědomujeme si, že vyplňování některých mzdových průzkumů je velmi kapacitně náročné pro zapojené společnosti, proto se snažíme na tuto oblast dát velmi silný důraz a připravit proces vyplnění co nejvíce automatizovaně. V rámci našeho nástroje máme přichystaný katalog, do kterého budete zařazovat všechny své pozice.

Se zařazením pozic vám pomůže náš unikátní AI modul, který dokáže navrhnout zařazení pozic do funkční skupiny, kariérního profilu i kariérní úrovně. Na Vás poté bude kontrola tohoto automatizovaného zařazení a jeho případná kalibrace tam, kde nebude zařazení odpovídat. Díky tomu, že máme katalog ohodnocený naší gradingovou metodikou Vissto Cubes, dokážeme následně skrze toto zařazení přiřadit grady jednotlivým pozicím zcela automatizovaně. U manažerských pozic zvažuje kromě zařazení v rámci katalogu náš automatizovaný mechanismus i kompletní detailní strukturu celého týmu podřízených (jejich gradingový profil, struktury a velikosti týmů atd.) a na základě těchto informací navrhuje grade pro manažery.

Snažíme se, aby byl tento proces pro firmy co nejpohodlnější a zároveň aby garantoval maximální možnou kvalitu, která je rozhodující pro zajištění relevantních tržních dat. Konkrétní ukázky celého procesu nyní připravujeme a budou brzy k dispozici.

Co když se přihlásíme do průzkumu, ale nakonec se nepodaří zajistit dostatek relevantních společností?

Chceme být v tomto ohledu fér. Jelikož se jedná o první ročník, může se samozřejmě taková situace stát. Proto Vaší rezervaci v rámci průzkumu bereme jako projevení zájmu se účastnit, ale než si budete kupovat data z průzkumu, potvrdíme Vám, zda máme k dispozici relevantní vzorek pro Vaší skupinu. Snažíme se, aby rezervace místa v průzkumu pro Vás nepředstavovala žádné riziko.

Bylo by možné se průzkumu zúčastnit jako skupina za stanovenou cenu?

Uvedená cena platí standardně pro jednotlivé podnikatelské entity (právnické osoby). Pokud se rozhodnete vstoupit do průzkumu jako skupina firem, připravíme pro Vás nabídku na míru pro celou Vaši skupinu. V takovém případě budeme potřebovat vědět, o jakou strukturu firem se bude jednat (počet firem s uvedením počtu zaměstnanců, odvětví).

Je výstup z průzkumu v interaktivní formě? Lze si v nástroji, ve kterém bude průzkum vyplňován, vytvářet své vlastní pohledy na srovnání?

Ano, toto bude k dispozici. Ukázky aktuálně připravujeme.

Jaké bude časování průzkumu, kdy budete sbírat a poskytovat data?

Po diskuzích s účastníky letošního průzkumu jsme se rozhodli posunout sběr dat na co nejpozdější termín. Na druhou stranu chceme poskytnout výsledky průzkumu na začátku podzimu, abyste měli data k dispozici pro budgeting mzdových nákladů včas. Sběr dat bude tedy probíhat od června do konce července. Data budeme poskytovat v průběhu září. Díky tomu budou data, která od nás obdržíte co nejaktuálnější.

Co pro nás znamená zařazení do průzkumu?

Zařazením do průzkumu Vás nyní zařadíme mezi uchazeče pro sběr dat v roce 2024. V průběhu března bude probíhat workshop se zájemci z řad zapojených firem pro rok 2024, kde si budeme společně upřesňovat, jaká data o odměňování by je nejvíce zajímala. Chceme tímto dát šanci samotným účastníkům průzkumu spolupodílet se na podobě a rozsahu průzkumu. Rádi se dozvíme i od Vás, jaká data Vám aktuálně schází a jakou máte optimální představu o průzkumu odměňování. Samotný průzkum (sběr dat) budeme realizovat v Q2 až nejpozději Q3.

Jak jsou data, která Vám poskytneme, zabezpečena. Jaké citlivé informace sbíráte a jak se s nimi nakládá?

Samozřejmě si uvědomujeme citlivost údajů, které v rámci průzkumu sbíráme. Proto jsme vyvinuli maximální snahu tak, abychom zajistili jejich naprostou bezpečnost.

S každým klientem uzavíráme NDA, kde se zavazujeme k maximální diskrétnosti a zajištění bezpečnosti dat. Pro potřeby průzkumu nám stačí, když klient nahraje všechna data anonymizovaná. V rámci průzkumu pracujeme s následujícími daty:

 • Libovolný identifikátor zaměstnance – nemusí se tedy jednat ani o skutečné ID zaměstnance, ale klidně o fiktivní číselnou řadu. Slouží pro určení vztahů mezi nadřízeným a podřízeným pro potřeby identifikace vztahů v organizaci, kontrole v rámci procesu přiřazení gradingu aj.
 • Název pozice zaměstnance – bez přiřazení konkrétnímu zaměstnanci se nejedná o citlivý údaj. Slouží jako doplňující informace při automatizovaném zařazování zaměstnance.
 • Organizační zařazení zaměstnance – název divize, oddělení, týmu. Slouží jako doplňující informace při automatizovaném zařazování zaměstnance.
 • Informace o odměňování – konkrétní strukturu a rozsah informací budeme ještě upřesňovat. Představuje hlavní informace sbírané v rámci průzkumu.
 • Kontext organizace – základní popis a zařazení organizace do číselníků. Slouží pro potřeby kategorizace a segmentace zapojených organizací.
 • Případné doplňující informace na úrovni pozice – zatím spíše jako placeholder, konkrétní podoba průzkumu bude ještě finalizována.

Všechna data, která v rámci průzkumu vyplníte jsou automaticky odeslána na zabezpečený server a nelze se k nim po jejich odeslání nijak dostat. Tato data budou námi zpracována, agregována a následně nasdílena zpět účastníkům průzkumu v již zpracované podobě. V rámci zpracovaného průzkumu se již nelze nijak dostat ke mzdovým datům jednotlivých účastníků – data jsou vždy agregována a anonymizována a nelze je spojit s konkrétní firmou ani samozřejmě konkrétním zaměstnancem.

Pokud se rozhodnete při zařazování pozic využít náš automatizační modul (s využitím generativní umělé inteligence), budeme následující informace odesílat pro vyhodnocení a zařazení pozic:

 • Název pozice
 • Název organizačních jednotek

V rámci tohoto modulu využíváme ChatGPT od OpenAI ve firemní verzi, která není využívána pro trénování dat nebo jakékoliv jejich další využití. Žádná jiná data s výjimkou výše uvedených informací s nikým nesdílíme. Zda budete chtít využít tuto automatizaci je čistě na Vašem rozhodnutí – všechny pozice lze jednoduše zařadit i bez ní.

Jaké společnosti jsou do průzkumu zapojeny? Jakou strukturu pozic Váš průzkum pokrývá?

Přesná struktura a pokrytí pozic v rámci průzkumu bude vycházet ze struktury zapojených společností, kterou zatím nejsme schopni k tomuto dni jednoznačně interpretovat. Strukturu zapojených společností (odvětví, velikosti a typ firem, regiony) budeme samozřejmě vědět před samotným spuštěním sběru dat. Můžeme Vám ji tedy upřesnit či potvrdit před tím, než vlastní průzkum zahájíme.

Aktuálně poptáváme zájemce o vstup do průzkumu, abychom mohli tyto podklady pro všechny zapojené společnosti připravit a s dostatečným předstihem je komunikovat. V každém případě se budeme snažit pro všechny zapojené připravit relevantní vzorek firem ze srovnatelných odvětví a srovnatelných typů firem. Pokud bychom před spuštění sběru dat neměli relevantní vzorek pro Vaši společnost, informovali bychom Vás o tom a domluvili bychom se, zda je pro Vás účast v průzkumu i tak relevantní či ne.

Abychom poskytli co nejrelevantnější vzorek každému účastníkovi, můžete nám jako účastník identifikovat společnosti, se kterými byste se rádi srovnávali. My tyto společnosti oslovíme a zkusíme je do průzkumu zapojit. Sami máte tedy šanci přispět k tomu, aby pro Vás byla data z průzkumu co nejvíce relevantní.

Jakým mechanismem jsou pozice zařazeny do katalogu a především do gradu?

Pro stanovení gradu používáme vlastní metodologii Vissto Cubes, která hodnotí pozice pomocí několika různých kritérií, podobně jako například v ČR nejrozšířenější KornFerry/Hay, nebo Mercer. Oproti zmíněným metodikám ale dáváme velký důraz na zjednodušení celého gradingového přístupu, pochopitelnost a využitelnost dané metodiky i napříč celou společností. Z praxe moc dobře víme, jaký bývá občas problém uhájit grady před manažery, kteří často grading využívají jako prostředek pro zvyšování mezd svých podřízených, a jelikož nerozumí dané metodice, je velmi složité se s nimi o gradech s využitím dané metodiky dohadovat a grading tzv. „ustát“.

Abychom zvýšili srozumitelnost a jednoduchost celé metodiky, vyvinuli jsme ji tak, aby naopak pomáhala jednoznačně vysvětlovat a pozorovat rozdíly mezi pozicemi – i proto je celá metodika zobrazena pomocí vizuálního rozkladu, který pomáhá rozdílnost mezi pozicemi vysvětlit.

V rámci využitelnosti metodiky jsme se dále zaměřili i na to, jak ji aplikovat s co největší mírou automatizace. Jelikož se věnujeme převážně projektům na vytváření a zavádění tzv. job architektur, vytvořili jsme unikátní přístup, který pomáhá metodiku aplikovat automatizovaně skrze zařazení do job architektury (naší metodikou máme ohodnocené jednotlivé kategorie job architektury). Pomocí zařazení do funkční skupiny (např. Cyber security architect, Data Scientist, Marketing specialist…), kariérního profilu (management, specialista, obchodník, …) a kariérní úrovně (junior, medior, senior – každá tato úroveň je popsána tak, aby bylo zařazení co nejjednodušší) dokážeme přesně ogradovat jednotlivé pozice v organizaci s využitím naší komplexní metodiky.  U manažerských pozic navíc pomocí připravených algoritmů ověříme gradový profil všech podřízených pozic, což nám pomůže pochopit přesný kontext daného týmu, složitost a komplexitu podřízených pozic, požadavky na expertízu a jiné důležité proměnné. Tyto aspekty často nelze vyčíst ani z popisů pozic, ze kterých se při gradingu „standardním způsobem“ často vychází.

V rámci Pay-Fair budete své pozice zařazovat do námi  vytvořené job architektury, kterou máme výše zmíněným způsobem ohodnocenou. Tím zajistíme maximální jednoduchost přiřazení gradů pro Vás a zároveň vysokou kvalitu gradingu s využitím komplexní metodiky. Naše metodika Vissto Cubes je plně přemostitelná na KornFerry/Hay grade ekvivalenty. Pokud tedy používáte tento systém, můžete si jednoduše porovnat výstupy gradingu.

Jaká bude struktura průzkumu a sběru informací?

Průzkum se bude dělit na 2 základní části.

První částí bude sběr dat na úrovni zaměstnanců, kde budete u všech Vašich zaměstnanců poskytovat informaci o mzdě, bonusech, celkových příjmech vč. příplatků a případných dalších složkách odměňování. Přesné informace nyní finalizujeme se zapojenými účastníky průzkumu.

Druhou částí bude dotazníkový sběr dat, který se bude vyplňovat na úrovni celé organizace a bude mapovat obecnější přístup k politikám a konkrétnímu nastavení v oblasti mezd, bonusů, benefitů a mobility.

Více informací o průzkumu Pay-Fair
Výpis článků

Proč hledat práci na ExecutiveJob.cz?

 • Získáte u nás možnost reagovat na seniorní manažerské pracovní příležitosti
 • Registrace je u nás zdarma a zabere Vám maximálně 3 minuty
 • Můžete využít neviditelného režimu, nikdo se nedozví, že hledáte novou kariérní výzvu
 • Získáte 10% slevu na všechny naše služby, například na vytvoření profesionálního CV nebo LinkedInu. 
 • Budete na očích - spolupracujeme s 15 top headhuntery v ČR
 • Změníme Vaše hledání nové kariérní výzvy v zážitek

Přihlaste se k newsletteru

Buďte v obraze, co se děje ve světě manažerů, obsazování top manažerských pozic a připojte se k našemu newsletteru, kde se budete pravidelně dovídat tipy a novinky.