• Domů
  • Blog
  • E–H Slovník manažerských pozic: Co má na starost Group CFO?

E–H Slovník manažerských pozic: Co má na starost Group CFO?

24. 11. 2023 Redakce Executivejob

Ztrácíte se v manažerských zkratkách? Co má na starost CFO a co znamená CEO? Díky slovníku manažerských rolí se jednoduše zorientujete v popisu pozice i nejčastějších CxO zkratkách včetně české i anglické verze. Celý seznam najdete abecedně seřazený na našem blogu.

Slovník manažerských pozic

E

E-commerce Director – Ředitel elektronického obchodu – Osoba zodpovědná za online prodej a e-commerce strategii.

E-commerce Manager– Manažer elektronického obchodu – Osoba, která spravuje a rozvíjí online prodej.

E-commerce Project Manager – Manažer projektu e-commerce – Osoba odpovědná za řízení a koordinaci projektů v oblasti elektronického obchodu.

Economical Manager – Ekonomický manažer – Osoba, která se specializuje na ekonomické aspekty organizace.

Engineering Director - Ředitel inženýrství - Osoba odpovědná za celkovou strategii a řízení inženýrských aktivit v organizaci.

Engineering Manager - Manažer inženýrství - Osoba odpovědná za každodenní řízení a koordinaci inženýrských aktivit.

Engineering Supervisor - Supervizor inženýrství - Osoba dohlížející na práci inženýrských pracovníků.

Event Manager - Manažer akcí - Osoba odpovědná za plánování a řízení akcí a událostí.

Expansion Manager – Manažer expanze – Osoba, která řídí rozšiřování podnikání do nových trhů.

Export a Trade Finance Director– Ředitel exportu a obchodního financování – Osoba, která má vedení nad exportními operacemi a financováním obchodu.

Export Director – Ředitel exportu – Osoba, která má vedení nad exportními operacemi.

Export Manager – Manažer exportu – Osoba, která se stará o exportní aktivity.

External Communications Manager – Manažer vnější komunikace – Osoba, která zodpovídá za komunikaci s vnějším světem a médii.

F

Facility Manager – Manažer provozu – Osoba, která řídí a spravuje provozní zařízení.

Finance Controlling Manager – Manažer controllingu financí – Osoba, která provádí finanční kontrolu a plánování.

Finance Manager - Manažer financí - Osoba odpovědná za každodenní finanční operace a řízení ve finančním oddělení.

Financial and HR Manager – Manažer financí a lidských zdrojů – Osoba, která řídí finanční a personální operace.

Financial Manager – Finanční manažer – Osoba, která řídí finanční operace.

Fleet Manager- Manažer vozového parku - Osoba odpovědná za řízení a koordinaci vozového parku organizace, plánuje údržbu a zajistí dodržování bezpečnostních standardů.

Foundry Foreman - Výrobní mistr v odlévárně - Osoba dohlížející na výrobní procesy v odlévárně.

G

Generální ředitel CZ & SK - CEO pro Českou republiku a Slovensko - Osoba s nejvyšší odpovědností za vedení a strategii organizace v České republice a na Slovensku.

Generální ředitel hotelu - Hotel General Manager - Osoba s nejvyšší odpovědností za vedení a provoz hotelu.

Global Brand Manager – Globální manažer značky – Osoba, která má vedení nad globálními strategiemi značky.

Global Marketing Director – Globální ředitel marketingu – Osoba, která dohlíží na globální marketingové operace.

Group Business Development Manager - Manažer rozvoje podnikání ve skupině - Osoba odpovědná za rozvoj obchodních aktivit v rámci skupiny organizací.

Group CFO (Chief Financial Officer) – CFO skupiny – Nejvyšší finanční pracovník v rámci skupiny organizací.

Group IT Director - Ředitel IT ve skupině - Osoba odpovědná za celkové vedení strategie IT v rámci skupiny organizací.

Group Marketing Director – Ředitel marketingu skupiny – Osoba, která dohlíží na marketingové operace v rámci skupiny organizací.

Group Procurement Director– Ředitel nákupu skupiny – Osoba, která dohlíží na nákupy v rámci skupiny organizací.

Group Purchasing Director – Ředitel skupinového nákupu – Osoba, která dohlíží na nákupy v rámci skupiny organizací.

Group Quality Director – Ředitel kvality ve skupině – Osoba odpovědná za celkové strategické řízení systému jakosti v rámci organizace nebo skupiny společností. Ředitel kvality ve skupině vyvíjí plány pro zlepšení procesů a dosažení vysokých standardů kvality.

H

Head Corporate Clients Department – Vedoucí oddělení firemních klientů – Osoba, která má vedení nad oddělením zákaznického servisu pro firemní klienty.

Head of Accounting – Vedoucí účetnictví – Osoba, která má vedení nad oddělením účetnictví.

Head of B2B Sales - Vedoucí prodeje B2B - Osoba odpovědná za řízení a strategii prodeje organizace firmám (business-to-business).

Head of B2C Sales - Vedoucí prodeje B2C - Osoba odpovědná za řízení a strategii prodeje organizace přímo spotřebitelům business-to-consumer (B2C).

Head of Building & Facility – Vedoucí oddělení budov a zařízení – Osoba zodpovědná za budovy a zařízení.

Head of Commercial Support – Vedoucí obchodní podpory – Osoba zodpovědná za podporu obchodních aktivit.

Head of Construction - Vedoucí stavebního oddělení - Osoba odpovědná za celkové řízení stavebního oddělení v organizaci.

Head of Construction and Technology - Vedoucí stavebního a technologického oddělení - Osoba zodpovědná za strategické vedení stavebních a technologických aktivit v organizaci. Vedoucí stavebního a technologického oddělení vyvíjí strategie pro integrovaný přístup ke stavebním projektům.

Head of Content - Vedoucí obsahu - Osoba odpovědná za strategii a řízení obsahových aktivit, obvykle v rámci marketingu a komunikace.

Head of Controlling– Vedoucí controllingu – Osoba, která má vedení nad oddělením controllingu.

Head of Corporate Marketing – Vedoucí korporátního marketingu – Osoba, která řídí marketingové aktivity pro korporace.

Head of Customer Care – Vedoucí péče o zákazníky – Osoba zodpovědná za celkovou péči o zákazníky.

Head of Department – Vedoucí oddělení – Osoba, která má vedení nad konkrétním oddělením v organizaci.

Head of Development – Vedoucí rozvoje – Osoba zodpovědná za strategický rozvoj organizace.

Head of Distribution – Vedoucí distribuce – Osoba odpovědná za celkové vedení a strategii distribučních aktivit v organizaci, optimalizuje procesy a zajišťuje efektivní a bezproblémový tok zboží.

Head of Engineering Department - Vedoucí oddělení inženýrství - Osoba odpovědná za strategii a řízení oddělení inženýrství.

Head of Finance and Accounting – Vedoucí oddělení financí a účetnictví – Osoba zodpovědná za finanční a účetní operace.

Head of Laboratory- Vedoucí laboratoře - Osoba odpovědná za strategii a řízení laboratorních aktivit.

Head of Legal- Vedoucí právního oddělení - Osoba odpovědná za vedení a řízení právního oddělení v organizaci. Head of Legal – Vedoucí právního oddělení – Osoba odpovědná za vedení a koordinaci právního oddělení v organizaci.

Head of Legal Department - Vedoucí právního oddělení - Osoba odpovědná za vedení a řízení právního oddělení.

Head of Marketing – Vedoucí marketingu – Osoba zodpovědná za celkovou marketingovou strategii.

Head of Marketing & PR – Vedoucí marketingu a veřejných vztahů – Osoba, která dohlíží na marketing a PR strategii.

Head of Press Shop - Vedoucí lisovny - Osoba odpovědná za celkové řízení lisovny. Vedoucí lisovny plánuje výrobní postupy, dohlíží na kvalitu lisovaných výrobků a zajistí efektivní provoz.

Head of Production Operations – Vedoucí provozů výroby – Osoba odpovědná za strategické řízení a dohled nad výrobními operacemi. Vedoucí výrobních operací vyvíjí strategie pro zvyšování efektivity a kvality výrobních procesů.

Head of Project Office– Vedoucí projektové kanceláře – Osoba odpovědná za celkové řízení projektové kanceláře v organizaci. Vedoucí projektové kanceláře zajistí správnou koordinaci a sledování všech projektů v rámci organizace.

Head of Property - Vedoucí oddělení nemovitostí - Osoba odpovědná za správu a strategii v oblasti nemovitostí v organizaci. Vedoucí majetku vyvíjí plány pro optimalizaci využívání a správu nemovitostí.

Head of Regional Supplier Development – Vedoucí rozvoje regionálních dodavatelů – Osoba, která má vedení nad rozvojem dodavatelské sítě v regionu.

Head of Research and Development – Vedoucí výzkumu a vývoje – Osoba odpovědná za celkové vedení oddělení výzkumu a vývoje v organizaci. Vedoucí výzkumu a vývoje navrhuje a řídí strategie pro inovace a technologický rozvoj.

Head of Sales - Vedoucí prodeje - Osoba odpovědná za celkovou strategii a řízení prodejního týmu. Osoba odpovědná za strategické řízení a vedení celého oddělení prodeje v organizaci.

Head of Service - Vedoucí servisu - Osoba odpovědná za řízení a strategii servisních operací v organizaci. Vedoucí servisu zajistí, aby servisní týmy poskytovaly vysokou úroveň služeb a plnily očekávání zákazníků.

Head of Service Department - Vedoucí servisního oddělení – Osoba odpovědná za celkové řízení a koordinaci servisního oddělení v organizaci. Vedoucí servisního oddělení vyvíjí strategie pro efektivní poskytování služeb a udržení spokojenosti zákazníků.

Head of Supply Chain - Vedoucí dodavatelského řetězce - Osoba odpovědná za strategii a řízení dodavatelského řetězce v organizaci.

Head of Technology - Vedoucí technologie - Osoba odpovědná za strategické rozhodování v oblasti technologie v organizaci.Vedoucí technologií vyvíjí plány pro implementaci nových technologií a inovací.

Head of Tool Works- Vedoucí nástrojárny - Osoba odpovědná za vedení a strategii nástrojárny. Vedoucí nástrojárny zajistí, aby výrobní nástroje byly v optimálním stavu a plnily požadované standardy.

Head of Trade Finance – Vedoucí obchodního financování – Osoba, která má vedení nad financováním obchodu.

Head of Transportation – Vedoucí dopravy – Osoba odpovědná za celkové řízení a strategické plánování dopravních operací. Vedoucí dopravy spolupracuje s dopravci, sleduje náklady a optimalizuje dopravní trasy pro dosažení efektivity a splnění požadavků zákazníků.

Head of Truck Transport – Vedoucí silniční dopravy – Osoba odpovědná za strategii a vedení silniční dopravy v organizaci. Vedoucí silniční dopravy spolupracuje s dopravci, sleduje efektivitu flotily a optimalizuje trasy pro dosažení maximální efektivity.

Head of Web Development - Vedoucí web developmentu - Osoba odpovědná za strategii a řízení vývoje webových projektů.

Help Desk Manager - Manažer helpdesku - Osoba odpovědná za řízení a koordinaci práce helpdesk týmu. Manažer helpdesku zajistí efektivní poskytování podpory a řešení uživatelských problémů.

HoReCa Manager - Manažer HoReCa (Hotel, Restaurant, Café) - Osoba odpovědná za správu a rozvoj obchodních vztahů v oblasti hotelů, restaurací a kaváren. Manažer HoReCa spolupracuje s partnery na poskytování produktů nebo služeb pro tyto odvětví.

Hospital Operations Director – Ředitel provozu nemocnice – Osoba, která dohlíží na provozní aktivity v nemocnici.

Hospitality Division Director – Ředitel divize pohostinství – Osoba, která dohlíží na operace v odvětví pohostinství.

Hospitality Manager – Manažer pohostinství – Osoba, která řídí provoz a služby v oblasti pohostinství.

Hotel General Manager – Generální ředitel hotelu – Osoba odpovědná za celkové řízení a výkonnost hotelového provozu.

Hotel Operations Director– Ředitel provozu hotelu – Osoba, která dohlíží na operace v hotelovém provozu.

HR Advisory Manager- Manažer personálního poradenství - Osoba odpovědná za poskytování poradenských služeb v oblasti lidských zdrojů.

Human Capital Advisory Manager - Manažer poradenství v oblasti lidských zdrojů - Osoba odpovědná za poskytování poradenských služeb v oblasti lidských zdrojů.

Pracovní příležitosti
Výpis článků

Proč hledat práci na ExecutiveJob.cz?

  • Získáte u nás možnost reagovat na seniorní manažerské pracovní příležitosti
  • Registrace je u nás zdarma a zabere Vám maximálně 3 minuty
  • Můžete využít neviditelného režimu, nikdo se nedozví, že hledáte novou kariérní výzvu
  • Získáte 10% slevu na všechny naše služby, například na vytvoření profesionálního CV nebo LinkedInu. 
  • Budete na očích - spolupracujeme s 15 top headhuntery v ČR
  • Změníme Vaše hledání nové kariérní výzvy v zážitek

Získejte mzdový průzkum trhu

Zapojte Vaši firmu do průzkumu odměňování Pay-Fair a získejte podrobná data o mzdách, bonusech, benefitech a také kategorizace všech rolí ve firmě.

Do 15. března navíc získáte 50% slevu a další výhody.