• Domů
  • Blog
  • R-S Slovník manažerských pozic: Vyberte si manažerskou pozici, která Vám sedne

R-S Slovník manažerských pozic: Vyberte si manažerskou pozici, která Vám sedne

01. 01. 2024 Redakce Executivejob

Ztrácíte se v názvech manažerských pozic? Potřebujete se zorientovat v CXO zkratkách a náplni práce? Ve slovníku manažerských pozic najdete veškeré manažerské role včetně anglického i českého překladu seřazené abecedně. Zjistěte, co dělá CFO, CMO, CIO nebo CAO.

Slovník manažerských pozic

R

R&D Director – Ředitel výzkumu a vývoje – Osoba odpovědná za celkové strategické vedení oddělení výzkumu a vývoje v organizaci. Ředitel výzkumu a vývoje navrhuje a implementuje inovační strategie a sleduje průběh výzkumných projektů.

R&D Manager - Manažer výzkumu a vývoje - Osoba odpovědná za řízení výzkumných a vývojových projektů.

R&D Site Director – Ředitel výzkumu a vývoje na místě – Osoba, která má vedení nad výzkumným a vývojovým oddělením na určitém místě.

Regional Construction Director – Regionální ředitel staveb – Osoba odpovědná za dohled a strategické řízení stavebních projektů v určité regionu. Regionální ředitel staveb spolupracuje s místními týmy na efektivní realizaci projektů.

Regional Continuous Improvement Manager – Regionální manažer neustálého zdokonalování – Osoba odpovědná za koordinaci a implementaci strategií neustálého zdokonalování v určitém regionu. Regionální manažer neustálého zdokonalování identifikuje příležitosti k zlepšení a spolupracuje s týmy.

Regional Director – Regionální ředitel – Osoba, která má vedení nad regionálním územím.

Regional Lean Manager – Regionální manažer Lean – Osoba odpovědná za implementaci principů Lean Managementu v určitém regionu. Regionální manažer Lean vyvíjí plány pro eliminaci plýtvání a zlepšení efektivity v daném regionu.

Regional Lean Manager – Regionální manažer Lean – Osoba odpovědná za řízení a koordinaci projektů zaměřených na implementaci Lean principů v určeném regionu.

Regional Manager – Regionální manažer – Osoba, která řídí operace v daném regionu.

Regional Operations Director – Regionální ředitel operací – Osoba, která dohlíží na provozní operace v daném regionu.

Regional Sales & Marketing Manager - Regionální manažer prodeje a marketingu - Osoba odpovědná za řízení prodeje a marketingových aktivit v určitém regionu.

Regional Sales Director – Regionální ředitel prodeje – Osoba, která dohlíží na prodejní operace v daném regionu.

Regional Senior Accounting Manager – Regionální vedoucí účetnictví – Osoba, která řídí účetní operace na regionální úrovni.

Relationship Manager – Manažer vztahů – Osoba, která pečuje o vztahy s klienty.

Reporting Manager - Manažer reportingu - Osoba odpovědná za řízení a koordinaci procesu reportingu v organizaci.

Research & Development Director – Ředitel výzkumu a vývoje – Osoba odpovědná za strategické vedení celého oddělení výzkumu a vývoje. Ředitel výzkumu a vývoje spolupracuje s týmem na inovačních projektech a sleduje trendy v oboru.

Research & Development Manager – Manažer výzkumu a vývoje – Osoba odpovědná za řízení a koordinaci výzkumných a vývojových projektů.

Research & Development Team Leader – Vedoucí týmu výzkumu a vývoje – Osoba zodpovědná za vedení a motivaci týmu v oblasti výzkumu a vývoje. Vedoucí týmu výzkumu a vývoje organizuje práci týmu, sleduje pokrok a spolupracuje na inovačních projektech.

Residence Director – Ředitel rezidence – Osoba zodpovědná za provoz a služby v oblasti rezidence.

Residence Manager – Manažer rezidence – Osoba, která spravuje provoz a služby v oblasti rezidence.

Restaurant Operations Director – Ředitel provozu restaurace – Osoba, která dohlíží na provozní aktivity v restauraci.

Restaurant Operations Manager – Manažer provozu restaurace – Osoba, která spravuje provoz restaurace.

Retail Manager - Maloobchodní manažer - Osoba odpovědná za řízení a provoz maloobchodního podniku.

Retail Store Manager - Manažer maloobchodní prodejny - Osoba odpovědná za celkové řízení a vedení maloobchodní prodejny.

Ředitel odboru - Head of Department - Osoba odpovědná za vedení a řízení konkrétního odboru v organizaci.

Ředitel zákaznické podpory - ERP systém – Osoba odpovědná za řízení týmu zákaznické podpory v oblasti ERP systémů.

S

Sales & Marketing Director – Ředitel prodeje a marketingu – Osoba odpovědná za celkové strategické řízení oddělení prodeje a marketingu v organizaci. Ředitel prodeje a marketingu vyvíjí a implementuje strategie pro dosažení obchodních cílů.

Sales & Marketing Manager - Manažer prodeje a marketingu - Osoba odpovědná za řízení a koordinaci prodeje a marketingu v organizaci.

Sales & Project Manager – Manažer prodeje a projektů – Osoba, která kombinuje dohled nad prodejem a projektovými operacemi.

Sales Director EMEA – Ředitel prodeje pro oblast EMEA – Osoba, která dohlíží na prodejní operace v Evropě, Středním východě a Africe.

Sales Director Europe – Ředitel prodeje pro Evropu – Osoba, která dohlíží na prodejní operace v Evropě.

Sales Director M&A – Ředitel prodeje a akvizic (M&A) – Osoba, která dohlíží na prodej a akvizice.

Sales Operations Director – Ředitel prodejních operací – Osoba, která dohlíží na operace související s prodejem.

Sales Project Manager – Manažer prodejního projektu – Osoba, která řídí projekt týkající se prodeje.

Sales Support Director – Ředitel prodejní podpory – Osoba zodpovědná za podporu prodejních aktivit.

Sales Support Manager – Manažer prodejní podpory – Osoba, která spravuje tým prodejní podpory.

Sales Team Leader – Vedoucí prodejního týmu – Osoba, která vedoucí prodejní tým.

Security Manager - Manažer bezpečnosti - Osoba odpovědná za zajištění bezpečnosti v organizaci, včetně fyzického zabezpečení a sledování bezpečnostních postupů.

Senior Business Controller - Seniorní obchodní kontrolor - Osoba odpovědná za kontrolu a analýzu obchodních procesů a výsledků.

Senior Business Development Manager – Vedoucí manažer rozvoje obchodu – Zkušený manažer zodpovědný za rozvoj obchodních příležitostí.

Senior Commercial Analyst – Seniorní obchodní analytik – Osoba s vysokou odborností v oblasti obchodní analýzy a strategického plánování.

Senior Consultant – Seniorní konzultant – Osoba s rozsáhlými odbornými znalostmi a zkušenostmi, poskytující konzultace a rady v dané odborné oblasti.

Senior IT Marketing Manager - Vedoucí manažer marketingu v IT - Osoba odpovědná za strategii a implementaci marketingových aktivit v oblasti informačních technologií.

Senior manažer logistiky - Senior Logistics Manager - Osoba s vysokou odpovědností za strategii a řízení logistických operací.

Senior Marketing Manager – Vedoucí manažer marketingu – Zkušený manažer zodpovědný za marketingové aktivity.

Senior Process Engineering Leader – Seniorní lídr procesního inženýrství – Osoba odpovědná za strategické řízení a dohled nad procesním inženýrstvím v organizaci.

Senior Procurement Manager – Vedoucí manažer nákupu – Zkušený manažer nákupu zodpovědný za strategické nákupy.

Senior Purchasing Manager – Vedoucí manažer nákupu – Zkušený manažer nákupu zodpovědný za strategické nákupy.

Senior Retail Manager - Seniorní maloobchodní manažer - Osoba s vysokou odpovědností za strategii a řízení maloobchodních aktivit.

Service Manager – Manažer servisu – Osoba odpovědná za řízení a strategii servisních operací v organizaci. Manažer servisu zajistí, aby servisní týmy poskytovaly vysokou úroveň služeb a plnily očekávání zákazníků.

Service Operations Director – Ředitel provozu služeb – Osoba, která dohlíží na operace v oblasti poskytování služeb.

Service Operations Manager – Manažer provozu služeb – Osoba, která spravuje operace v oblasti poskytování služeb.

Shared Service Center Director – Ředitel sdíleného servisního centra – Osoba, která má vedení nad centrem poskytujícím společný servis.

Shared Service Center Manager – Manažer sdíleného servisního centra – Osoba zodpovědná za řízení provozu sdíleného servisního centra.

Shift Manager – Vedoucí směny – Osoba zodpovědná za řízení směnění v provozu.

Shopping Center Manager – Manažer nákupního centra – Osoba zodpovědná za řízení provozu nákupního centra.

Site Manager – Manažer provozu na konkrétním místě – Osoba odpovědná za řízení provozu nebo aktivit na konkrétním místě, například v konkrétním závodě.

Site Production Director – Ředitel výroby na místě – Osoba, která má vedení nad výrobním provozem na určitém místě.

Start-up Manager – Manažer start-upu – Osoba, která má na starosti řízení a koordinaci aktivit spojených s rozjezdem nového podniku. Manažer start-upu vyvíjí strategie pro rychlý a efektivní nástup nového podnikání na trh. Store Manager – Manažer obchodu – Osoba, která spravuje provoz konkrétní pobočky nebo obchodu.

Strategic Procurement Director – Ředitel strategického nákupu – Osoba, která dohlíží na strategické nákupy a dodavatelské vztahy.

Strategy Director – Ředitel strategie – Osoba odpovědná za vyvíjení a implementaci strategických plánů a cílů organizace.

Supply Chain Director – Ředitel dodavatelského řetězce – Osoba odpovědná za celkové strategické řízení dodavatelského řetězce. Ředitel dodavatelského řetězce vyvíjí plány pro optimalizaci toku materiálů od dodavatelů až po konečného zákazníka.

Supply Chain Manager – Manažer dodavatelského řetězce – Osoba odpovědná za každodenní řízení a koordinaci dodavatelských operací.

Supply Manager – Manažer dodávek – Osoba, která má na starosti správu a řízení dodávek v organizaci. Manažer dodávek spolupracuje s dodavateli, sleduje dostupnost materiálů a zajistí, aby výrobní procesy byly nepřerušované. SW Development Director - Ředitel vývoje softwaru - Osoba odpovědná za celkovou strategii a řízení vývoje softwaru v organizaci.

SW Development Director – Ředitel vývoje softwaru – Osoba odpovědná za celkové řízení vývoje softwaru v organizaci. Ředitel vývoje softwaru vyvíjí strategie pro vývoj nových aplikací a softwarových produktů.

SW Development Manager - Manažer vývoje softwaru - Osoba, která vede a řídí tým zabývající se vývojem softwaru.

T

Talent & Development Manager – Manažer talentů a rozvoje – Osoba odpovědná za identifikaci a rozvoj talentů v organizaci.

Team Leader – Vedoucí týmu – Osoba, která vede a řídí pracovní tým.

Team Leader Industrial Automation - Vedoucí týmu průmyslové automatizace - Osoba vedoucí tým zabývající se průmyslovou automatizací.

Team Leader Industrial Automation – Vedoucí týmu průmyslové automatizace – Osoba odpovědná za vedení a koordinaci týmu pracovníků v oblasti průmyslové automatizace.

Technical - Operations Director – Technický ředitel provozů – Osoba odpovědná za strategické řízení technických a provozních aspektů v organizaci.

Technical - Operations Manager – Technický manažer operací – Osoba, která má na starosti řízení a koordinaci technických a provozních aspektů v organizaci. Technický manažer operací spolupracuje s týmem na implementaci nových technologií a zlepšení provozní efektivity.

Technical Department Manager – Manažer technického oddělení – Osoba odpovědná za řízení a koordinaci technických aktivit v organizaci. Manažer technického oddělení vyvíjí strategie pro efektivní využití technologií a řídí tým odborníků.

Technical Director – Technický ředitel – Osoba odpovědná za celkové strategické řízení technických aspektů v organizaci. Technický ředitel vyvíjí plány pro technologický rozvoj a implementaci nových technologií.

Technical Head – Technický vedoucí – Osoba odpovědná za dohled a vedení technického týmu v organizaci. Technický vedoucí spolupracuje s dalšími odděleními na zajištění technické podpory a řešení problémů.

Technical Manager- Technický manažer - Osoba odpovědná za každodenní řízení a koordinaci technických aktivit.

Technical Sales Director – Technický ředitel prodeje – Osoba, která dohlíží na technický aspekt prodeje.

Technical Sales Manager – Technický manažer prodeje – Osoba, která spojuje technické znalosti s prodejními dovednostmi.

Technical-Sales Team Leader – Vedoucí technicko-prodejního týmu – Osoba, která vede tým, který kombinuje technické a prodejní role.

Technology Director – Ředitel technologií – Osoba odpovědná za celkové strategické řízení technologických aspektů v organizaci. Ředitel technologií vyvíjí plány pro implementaci nových technologií a inovací v souladu s cíli firmy.

Technology Manager – Manažer technologií – Osoba, která má na starosti řízení a koordinaci technologických projektů v organizaci. Manažer technologií spolupracuje s týmem na implementaci nových technologií a sleduje jejich efektivitu.

Technology Team Leader – Vedoucí týmu technologií – Osoba zodpovědná za vedení a koordinaci týmu pracovníků zabývajících se technologickými projekty. Vedoucí týmu technologií organizuje práci týmu, sleduje pokrok a zajišťuje dosažení technologických cílů.

Territory Sales Manager– Manažer prodeje pro určité území – Osoba, která spravuje prodejní operace na konkrétním území. Toto jsou některé z pozic s anglickými a českými názvy, spolu s krátkým popisem jednotlivých rolí. U každé pozice jsou uvedeny klíčové odpovědnosti a oblasti působnosti.

Trade Marketing Director– Ředitel obchodního marketingu – Osoba, která dohlíží na marketingové aktivity zaměřené na obchodní partnery.

Transportation Director – Ředitel dopravy – Osoba odpovědná za celkové řízení a strategické plánování dopravních operací. Ředitel dopravy spolupracuje s dopravci, sleduje náklady a optimalizuje dopravní trasy pro dosažení efektivity.

Treasury Manager – Manažer trezoru – Osoba, která spravuje finanční zásoby a likviditu organizace.

V

Vedoucí divize – Osoba odpovědná za vedení a dohled nad specifickou divizí v organizaci.

Vedoucí konsolidace – Osoba odpovědná za řízení procesů konsolidace účetních výkazů a finančních zpráv. Vedoucí obchodního a servisního oddělení - Head of Business and Service Department - Osoba odpovědná za řízení a strategii oddělení obchodu a servisu.

Vedoucí obchodního a servisního oddělení – Osoba odpovědná za řízení a koordinaci obchodních a servisních aktivit v organizaci.

Vedoucí projektového oddělení – Osoba odpovědná za vedení a dohled nad projekty v organizaci.

Vice President of Operations – Viceprezident operací – Vyšší vedoucí pracovník odpovědný za provozní stránku organizace.

Vice President Sales – Viceprezident prodeje – Vyšší vedoucí pracovník odpovědný za prodej.

Vice President Sales & Marketing – Viceprezident prodeje a marketingu – Vyšší vedoucí pracovník zodpovědný za prodej a marketing.

VP of Operations – Viceprezident operací – Vyšší vedoucí pracovník odpovědný za provozní stránku organizace.

VP of Sales – Viceprezident prodeje – Vyšší vedoucí pracovník odpovědný za prodej.

VP of Sales & Marketing – Viceprezident prodeje a marketingu – Vyšší vedoucí pracovník zodpovědný za prodej a marketing.

W

Warehouse Manager – Manažer skladu – Osoba zodpovědná za každodenní řízení skladových operací. Manažer skladu sleduje skladové zásoby, organizuje práci skladového týmu a zajistí efektivní příjem, výdej a umístění zboží ve skladu.

Warehouse Team Leader – Vedoucí týmu skladu – Osoba, která má na starosti řízení a koordinaci pracovníků ve skladu. Vedoucí týmu skladu organizuje práci týmu, sleduje skladové procesy a zajistí, aby veškeré činnosti byly prováděny efektivně.

Welding Foreman – Výrobní mistr v oblasti svařování – Osoba dohlížející na svařovací procesy v organizaci. Výrobní mistr v oblasti svařování sleduje kvalitu svařovaných spojů, zajišťuje dodržování bezpečnostních standardů a efektivnost procesů.

Welding Manager - Manažer svařovny - Osoba odpovědná za řízení a koordinaci operací ve svařovně.

Z

Zástupce Finančního ředitele – Osoba zastupující finančního ředitele a odpovědná za určité aspekty finančního řízení.

Pracovní příležitosti
Výpis článků

Proč hledat práci na ExecutiveJob.cz?

  • Získáte u nás možnost reagovat na seniorní manažerské pracovní příležitosti
  • Registrace je u nás zdarma a zabere Vám maximálně 3 minuty
  • Můžete využít neviditelného režimu, nikdo se nedozví, že hledáte novou kariérní výzvu
  • Získáte 10% slevu na všechny naše služby, například na vytvoření profesionálního CV nebo LinkedInu. 
  • Budete na očích - spolupracujeme s 15 top headhuntery v ČR
  • Změníme Vaše hledání nové kariérní výzvy v zážitek

Přihlaste se k newsletteru

Buďte v obraze, co se děje ve světě manažerů, obsazování top manažerských pozic a připojte se k našemu newsletteru, kde se budete pravidelně dovídat tipy a novinky.